Trong tỉnh

Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ ở Vĩnh Minh

Ô nhiễm môi trường từ nước thải, khói bụi, tiếng ồn tại làng nghề đá mỹ nghệ xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của người dân địa phương. Trước thực trạng trên, UBND xã Vĩnh Minh phối hợp với UBND huyện, Sở TN&MT tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ chế biến đá. Đến nay nhiều doanh nghiệp đã khắc phục hạn chế ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Xã Vĩnh Minh có 1 làng nghề 1 cụm công nghiệp vừa và nhỏ; trong đó có 19 doanh nghiệp, 2 Hợp tác xã và 47 cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ, có trữ lượng 2.5 triệu m3. Các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là sản xuất đá ốp lát xuất khẩu và chế tác đá mỹ nghệ. Hiện nay đang khai thác ngày càng phát triển và mở rộng quy mô. Hàng năm các đơn vị đã tạo công ăn, việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Khu làng nghề sản xuất đá xã Vĩnh Minh

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chú trọng đến sản xuất, nhưng thiếu quan tâm đến bảo vệ môi trường. Công nhân sản xuất không được trang bị bảo hộ lao động. Nước thải, khói bụi, tiếng ồn chưa được xử lý một cách triệt để gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường trên là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp khai thác chế biến đá còn chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường. Chưa phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm của các tổ chức xã hội, cộng đồng và người dân. Hệ thống pháp luật quy chuẩn còn nhiều bất cập, thiếu khả thi.

Vấn đề nước thải và bụi đá luôn là bài toán nan giải ở đây

Công tác kiểm tra giám sát của các ngành, các cấp còn chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Đầu tư công tác bảo vệ môi trường còn hạn hẹp, dàn trải, hiệu quả thấp. Chưa có cơ chế chính sách đột phá để thu hút nguồn lực trong xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ môi trường còn hết sức nặng nề do áp lực lên môi trường ngày càng lớn, biến đổi khí hậu diễn biến nhanh, phức tạp đặt ra nhiều thách thức lớn đối với công tác bảo vệ môi trường.

Thực hiện công văn số 1281/UBND-TNMT ngày 09/11/2017 của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc triển khai công văn số 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác bảo vệ môi trường hàng năm. Theo đó, UBND xã Vĩnh Minh tăng cường công tác tuyên truyền theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là xử lý nước thải từ khâu xẻ đá, chế tác đá mỹ nghệ; Khói bụi, tiếng ồn từ khoan đá, nổ mìn…Ngoài ra xã còn lập tổ công tác bảo vệ môi trường để tuần tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Vấn đề nước thải và bụi đá luôn là bài toán nan giải ở đây

Đến nay, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến đá đã thực hiện theo đúng cam kết bảo vệ môi trường đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm đều thực hiện đánh giá tác động môi trường. Bên cạnh đó còn một số cơ sở sản xuất nhỏ, việc thực hiện đánh giá tác động môi trường hàng năm vẫn chưa đều đặn.

Ông Trịnh Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Minh cho biết: Vấn đề ô nhiễm môi trường chính tại xã Vĩnh Minh chủ yếu là bụi, tiếng ồn và nước thải tại cụm công nghiệp tập trung xa khu dân cư và một số doanh nghiệp khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Công tác bảo vệ môi trường đã được các doanh nghiệp chú trọng nhưng do bước đầu đi vào hoạt động nguồn vốn còn hạn hẹp, nên đầu tư xây dựng chưa đúng cách.

Nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường đã giảm hẳn, có chiều hướng diễn biến tích cực. Các đơn vị sản xuất chế biến đá đã có ý thức hơn, đã ký cam kết giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Tác giả: Thu Thủy

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok