Phát hành hơn 10.000 tem chứng nhận đào dân trồng

UBND huyện Vân Hồ đã thống nhất và đưa vào sử dụng 2 mẫu tem cho cây đào trên địa bàn. Mẫu tem này giúp quảng bá và xác nhận đào trồng của huyện Vân Hồ, với số lượng khoảng hơn 10.000 nghìn tem.

TOP ok