Trong tỉnh

Thống nhất hoạt động tuyến Bến xe Nước Ngầm - phía Tây thành phố Thanh Hóa

Đây là nội dung chính tại Thông báo số 8605/SGTVT-QLVT do Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành. Theo đó, sau khi thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến Bến xe Nước Ngầm - bến xe phía Tây thành phố Thanh Hóa, đơn vị quản lý sẽ có trách tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải đăng ký khai thác…

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, liên quan đến tuyến này ngày 23/9/2019 Sở đã có văn bản số 8085/SGTVT-QLVT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2019 của Bộ Giao thông Vận tải và đề nghị các đơn vị khai thác bến xe căn cứ nhu cầu đi lại của nhân dân, tình hình tổ chức giao thông, khả năng tiếp nhận của bến xe tại thời điểm hiện tại… đề xuất với Sở Giao thông vận tải giờ xe xuất bến vào biểu đồ hoạt động của các tuyến.

Quang cảnh quy củ, phương tiện được sắp xếp hợp lý tại Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Đinh Luyện

Trên cơ sở đề xuất của Bến xe Nước Ngầm, để tạo điều kiện cho các đơn vị vận tải đăng ký khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên tuyến, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thống nhất với Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa biểu đồ hoạt động trên tuyến bến xe nước ngầm – bến xe phía Tây thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, thống nhất bố trí giờ xe xuất bến tại Bến xe Nước Ngầm lúc 7h50, 8h40, 8h50, 11h20, 12h40, 14h, 16h50, 17h50, 19h, 19h50, 21h10; giờ xe xuất bến tại bến xe phía tây thành phố Thanh Hóa được Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa bố trí cụ thể như nêu trên.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị đơn vị quản lý là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển ngành Nước và Môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải đăng ký khai thác theo đúng quy định.

Tác giả: Đinh Luyện

Nguồn tin: Báo Lao động thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP