Trong tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa có tân Giám đốc 40 tuổi

Ông Lê Minh Nghĩa, 40 tuổi vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Lê Minh Nghĩa (đứng) vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở KH&ĐT Thanh Hóa. Ảnh: Thanhhoa.gov.vn.

Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng ký bổ nhiệm ông Lê Minh Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa sinh năm 1980, quê quán xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), có trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội), Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở, ông Nghĩa từng kinh qua các chức vụ: Phó trưởng phòng Kinh tế Công nghiệp và dịch vụ, Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 6/2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở. Từ tháng 6/2020, sau khi Giám đốc Hoàng Văn Hùng nghỉ hưu, ông Lê Minh Nghĩa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi ông Lê Minh Nghĩa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở, hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa có 2 Phó Giám đốc là các ông Lôi Quang Vũ và Trịnh Xuân Phú, thiếu 1 vị trí Phó giám đốc theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở theo quy định của Pháp luật…

Tác giả: Quang Duy

Nguồn tin: Báo Công luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok