Sát thủ lộ tẩy vì hóa trang kín mít

Từ lời khai nhân chứng trông thấy sát thủ cao lớn, mặc đồ kín mít như Ninja, cảnh sát lần ra Quỳnh là kẻ giết cụ bà, cướp tiền và vàng.

TOP