Hàng nghìn học sinh ở Thanh Hóa được tư vấn, hướng nghiệp

Hàng nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới đây đã được Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị, doanh nghiệp tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm.

Con cháu chúng ta vì sao hư?

Học sinh đánh hội đồng bạn, thậm chí dẫn đến ngộ sát; phản ứng có dấu hiệu chống đối tập thể với cô giáo ngay trên lớp... vì sao vậy?

Rét kỷ lục, học sinh có thể phải nghỉ học

Đợt không khí lạnh đặc biệt mạnh tràn xuống nước ta từ đêm qua dự báo tương đương với đợt rét kỷ lục năm 2016, gây băng giá diện rộng. Dự báo nhiều địa phương có thể phải cho học sinh nghỉ học.

TOP ok