Thanh Hóa: Cần làm rõ việc Công ty Tân Thành 1 tự ý mở đường vào mỏ đá trên đất nông nghiệp?

Những ngày gần đây, người dân xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bức xúc trước tình trạng Công ty TNHH Tân Thành 1 tự ý san lấp đất nông nghiệp và mở đường vào mỏ đá trên danh nghĩa làm đường nội đồng, còn chính quyền địa phương thì có biểu hiện thờ ơ trong việc xử lý?.

TOP ok