Trong tỉnh

Hoạt động không đảm bảo quy định, Liên đoàn võ thuật bị giải thể sau 4 tháng

Sau hơn 4 tháng ban hành quyết định thành lập Liên đoàn võ thuật tổng hợp tỉnh Thanh Hoá, tổ chức này đã nhận quyết định bãi bỏ với lý do không đảm bảo quy định.

Cụ thể, tại văn bản số 5506, do ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ký ghi rõ: Căn cứ các quy định và theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo đơn xin tạm dừng hoạt động của Liên đoàn Võ thuật tổng hợp tỉnh Thanh Hóa; tờ trình của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh đã bãi bỏ quyết định số 3189/QĐ-UBND, ngày 20/8/2021 về việc cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp tỉnh Thanh Hóa.

Lý do là việc thành lập và tổ chức hoạt động của Liên đoàn Võ thuật tổng hợp tỉnh Thanh Hóa không bảo đảm theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 5, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Quyết định bãi bỏ việc cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp tỉnh Thanh Hoá

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện quyết định này. Công an tỉnh Thanh Hóa thu hồi con dấu của Liên đoàn Võ thuật tổng hợp tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, trong quyết định cho phép thành lập của UBND tỉnh Thanh Hoá ghi rõ: Liên đoàn là tổ chức xã hội tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và các ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn. Liên đoàn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

điểm b, khoản 4, Điều 5, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội: Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất 50 công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok