Trong tỉnh

HĐND tỉnh khóa XVII thông qua 20 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, chiều ngày 10/7, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách; HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Một số kết quả nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 22,18%, là mức tăng trưởng đột phá, cao nhất từ trước đến nay và cao nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá.

Các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, du lịch, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư đạt kết quả tích cực. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững được thành tích thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm.

Các đại biểu giơ tay biểu quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; từ đó thống nhất cao với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng cuối năm đạt 18,36% trở lên, hoàn thành 100% kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2019, hoàn thành 100% kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất năm 2019 để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040; nhanh chóng hoàn chỉnh thủ tục đầu tư một số dự án FDI lớn trong Khu kinh tế Nghi Sơn, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình, kỳ họp đã thông qua 20 nghị quyết.

Tác giả: Quang Duy

Nguồn tin: Báo Công luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP