Video

Cha già mòn mỏi chờ đợi con gái suốt 16 năm

Sau lá thư gửi về cho gia đình 16 năm trước, chị Nguyễn Thị Nhạn (ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa) mất tích cho đến nay. Hàng ngày, cha mẹ già ở quê mòn mỏi đợi chờ.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP