Bộ GD&ĐT sắp triển khai thí điểm dịch vụ tư vấn tâm lý học đường

Theo tạp chí Người đưa tin pháp luật, trong năm 2024, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học ở 6 địa phương gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa. Thời gian triển khai kế hoạch từ tháng 2-8/2024.

Bộ GD&ĐT công nhận hoạt động của 4 tổ chức kiểm định quốc tế tại Việt Nam

Cụ thể, tại Quyết định số 138/QĐ-BGDĐT, Bộ công nhận hoạt động của tổ chức ACQUIN tại Việt Nam, có địa chỉ liên hệ tại Brandenburger Str. 2, 95448 Bayreuth, Germany; trang thông tin điện tử: https://www.acquin.org. Tổ chức ACQUIN được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận theo quy trình và các tiêu chuẩn ghi trong hồ sơ đề nghị đối với các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bộ GD&ĐT báo cáo Chính phủ về vấn đề rà soát SGK và học phí

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết hiện đã có 37/63 tỉnh, thành phố (trong đó có Hà Nội, TP.HCM) đã chọn xong SGK lớp 4, 8, 11. Còn 26 địa phương đang đợi thẩm định giá từ Bộ Tài chính để quyết định lựa chọn.

TOP
ok