Giáo dục

Thanh Hóa: Dừng tổ chức dạy theo chương trình tiếng Anh Let’s Go cho học sinh lớp 1, 2

Để chấn chỉnh các hoạt động tập huấn và triển khai bộ sách Let’s Go và các bộ sách khác của Nhà xuất bản Đại học Oxford, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa yêu cầu các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa dừng việc tổ chức dạy học tiếng Anh làm quen cho học sinh lớp 1, 2 theo chương trình tiếng Anh Let’s Go do công ty Đại Trường Phát DTP và DTP Online thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc chấn chỉnh việc tập huấn và triển khai bộ sách Let’s Go tại thành phố Thanh Hóa.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh sử dụng SGK, tài liệu dạy tiếng Anh Tiểu học. Về phía Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng đã có công văn số 1043/SGDĐT-GDTH ngày 19/5/2017 về việc hướng dẫn dạy học tiếng Anh, Tin học cấp Tiểu học năm học 2017-2018...

Đến ngày 25/9/2017, Phòng GD-ĐT thành phố Thanh Hóa ban hành công văn về việc triển khai chương trình tiếng Anh làm quen Let’s Go cho học sinh lớp 1, 2 năm học 2017 - 2018 và văn bản báo cáo số 019102017-TH/OUP ngày 9/10/2017 của Văn phòng đại diện - Nhà xuất bản (NXB) Đại học Oxford tại Việt Nam về việc tập huấn và phân phối bộ sách Let’s Go của NXB Đại học Oxford tại Việt Nam.

Việc tập huấn bộ sách Let’s Go (tất cả ấn bản) và các bộ sách khác của NXB Đại học Oxford hàng năm đều do NXB này tổ chức phối hợp với các Sở, Phòng GD-ĐT và các đối tác được chỉ định.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Phòng GD-ĐT thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty Đại Trường Phát DTP và DTP Online tổ chức tập huấn hỗ trợ phương pháp dạy học cho giáo viên tiếng Anh và triển khai thực hiện chương trình tiếng Anh làm quen cho học sinh lớp 1, 2 trên địa bàn theo bộ sách tiếng Anh Let’s Go của NXB Đại học Oxford.

Trong khi đó, NXB Đại học Oxford không chỉ định, đồng thời không cho phép công ty Đại Trường Phát DTP và DTP Online tập huấn phương pháp dạy học và triển khai bộ sách Let’s Go tại thành phố Thanh Hóa.

Thời gian qua, nhiều trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cũng đã có nhiều sáng kiến trong việc dạy học tiếng Anh

Từ đó, Văn phòng đại diện - NXB Đại học Oxford tại Việt Nam đã có ý kiến phản ánh bằng văn bản gửi Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Sở GD-ĐT yêu cầu Phòng GD-ĐT thành phố Thanh Hóa dừng phối hợp với công ty Đại Trường Phát DTP và DTP Online trong tất cả các hoạt động tập huấn và triển khai bộ sách Let’s Go (tất cả ấn bản) và các bộ sách khác của NXB Đại học Oxford.

Đồng thời, yêu cầu các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa dừng việc tổ chức dạy học tiếng Anh làm quen cho học sinh lớp 1, 2 theo chương trình tiếng Anh Let’s Go do công ty Đại Trường Phát DTP và DTP Online thực hiện từ ngày 13/11/2017.

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok