Trong tỉnh

Tạo việc làm mới cho hơn 65.000 lao động

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 8.000 doanh nghiệp (tại KKT Nghi Sơn và các KCN là 265 doanh nghiệp) thiết lập QHLĐ với 258.250 người lao động, trong đó có trên 100.000 lao động làm việc trong doanh nghiệp FDI.

Trong năm 2017 toàn tỉnh Thanh Hóa đã tạo việc làm mới cho hơn 65 nghìn lao động

Trong năm 2017 toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 65.820 lao động (tăng 2,01% so với năm 2016, đạt 100,48% kế hoạch năm), trong đó: số người đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng là 10.036 người (đạt 100,36% kế hoạch năm).

Với việc tạo việc làm cho người lao động đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị còn 3,5%, tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn còn 6,4%; chuyển dịch cơ cấu lao động theo tỷ lệ giảm lao động trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp xuống 42,5%, công nghiệp - xây dựng lên 30,5% và dịch vụ lên 27%.

Ngoài ra năm 2017 tỉnh Thanh Hóa cũng đã chấp thuận nhu cầu sử dụng 1.390 lao động nước ngoài làm việc tại 90 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh (trong đó: vị trí công việc chuyên gia là 995 người, lao động kỹ thuật là 348 người, quản lý và điều hành là 51 người); các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy phép cho 1.143 lao động nước ngoài (trong đó cấp mới: 436 người, giảm 764 trường hợp so với năm 2016; cấp lại 707 người, giảm 20 trường hợp so với năm 2016).

Bên cạnh đó năm 2017 cũng đã thẩm định hồ sơ và thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 17.074 người. Đồng thời rà soát, phát hiện kịp thời và thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với 84 trường hợp trục lợi BHTN, xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp.

Tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tìm việc làm mới,đến nay tỷ lệ người lao động đã tìm được việc mới là 83,7%, đang tìm kiếm việc làm hoặc chờ thông báo tuyển dụng là 10,6% và chưa có nhu cầu tìm việc làm mới là 5,7%.

Công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động thực hiện mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh, từ đó góp phần kiểm soát tốt tình hình an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 20 vụ tai nạn lao động tại nơi sản xuất (không tăng số vụ so với năm 2016), gây tử vong 14 người và làm bị thương 06 người (giảm 46,6% số người tử vong và 40% số người bị thương so với năm 2016); điều tra để giải quyết chế độ tai nạn lao động đối với 22 vụ tai nạn giao thông (giảm 8,4% số vụ so với năm 2016), gây tử vong 16 người, bị thương 09 người (giảm 5% số người tử vong và tăng 12,5% số người bị thương so với năm 2016).

Trong năm 2018 tỉnh Thanh Hóa phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 66.000 lao động, trong đó: tạo việc làm trong nước cho 56.000 người lao động, đưa 10.000 người đi lao động theo hợp đồng tại nước ngoài; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống 3,3% và thiếu việc làm nông thôn còn 6,3%; chuyển dịch cơ cấu lao động theo tỷ lệ: nông - lâm - ngư nghiệp còn 40%; công nghiệp - xây dựng lên 32% và dịch vụ lên 28%.

100% các huyện, thị xã, thành phố có hòa giải viên lao động; 100% doanh nghiệp đang hoạt động trong khu kinh tế, các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI đang hoạt động được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động; 100% các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện trả lương cho người lao động đúng quy định về mức lương tối thiểu vùng và các quy định pháp luật về lương; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội trong lực lượng lao động đạt từ 17-20%.

Năm 2018 GDNN với mục tiêu tuyển mới đào tạo nghề cho 77.000 lao động (trình độ cao đẳng 4.390 người, trình độ trung cấp 9.400 người, sơ cấp nghề 26.000 người và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng 37.210 người, trong đó dạy nghề cho lao động nông thôn và người khuyết tật theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định 1019/QĐ-TTg là 8.615 người); nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 64%, trong đó 23% có văn bằng, chứng chỉ.

Bên cạnh đó, tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN cấp quốc gia để làm cơ sở xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN của tỉnh, đầu tư trường chất lượng cao và phê duyệt nghề trọng điểm, trường được chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2020.

Tác giả: Trần Nghị

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok