Bèo bọt kinh phí khoán bảo vệ rừng

Tỉnh Thanh Hóa có diện tích đất lâm nghiệp lớn, nhưng nhìn chung lợi ích từ vốn rừng mang lại chưa thể giúp người dân miền núi ổn định cuộc sống. Nhiều gia đình rơi vào thế khó, phải “bán rừng”.

TOP