Thanh Hóa: Xử lý ô nhiễm tại Khu du lịch Hải Tiến

Sau khi Báo TN&MT điện tử có bài phản ánh về thực trạng xả thải môi trường tại Khu du lịch Hải Tiến (Hoằng Hóa – Thanh Hóa). Mới đây, Công ty Đầu tư du lịch Hải Tiến đã phun các enzyme sinh học và sau đó cho san lấp hố nước thải. Đồng thời lập phương án thiết kế tiến tới xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong tháng 9 tới đây.

Khu du lịch Hải Tiến xả thải thẳng ra môi trường

Bức xúc vì nước thải của một số nhà hàng, khách sạn ở Khu du lịch Hải Tiến xả ra môi trường, nhiều người dân xã Hoằng Thanh (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) tập trung tại trụ sở UBND xã yêu cầu chính quyền giải quyết.

TOP