Bắt khẩn cấp yêu râu xanh cưỡng hiếp 2 bé gái trong công viên Sài Gòn

Thấy bé gái đang chơi ở công viên, Bửu tiến đến gần và khống chế bé N. để thực hiện hành vi đồi bại tại công viên. Đến khi thấy bé N. kêu la đau đớn, Bửu mới bỏ đi. Ngoài ra, công an Q. 5 cho biết, Bửu không chỉ cưỡng hiếp bé N. mà còn dâm ô một bé gái khác tại công viên.

Bắt khẩn cấp yêu râu xanh cưỡng hiếp 2 bé gái trong công viên Sài Gòn

Thấy bé gái đang chơi ở công viên, Bửu tiến đến gần và khống chế bé N. để thực hiện hành vi đồi bại tại công viên. Đến khi thấy bé N. kêu la đau đớn, Bửu mới bỏ đi. Ngoài ra, công an Q. 5 cho biết, Bửu không chỉ cưỡng hiếp bé N. mà còn dâm ô một bé gái khác tại công viên.

TOP