Trong nước

Quảng Nam thi hành kỷ luật hàng trăm Đảng viên

Cấp uỷ và UBKT các cấp tỉnh Quảng Nam vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 tổ chức Đảng và thi hành kỷ luật 341 đảng viên, bằng các hình thức khiển trách 248, cảnh cáo 59, cách chức 6, khai trừ 28 trường hợp.

ỉnh uỷ tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2019, cấp uỷ các cấp tỉnh Quảng Nam kiểm tra 983 tổ chức đảng, 1.863 đảng viên (có 985 cấp uỷ viên); giám sát 677 tổ chức đảng, 1.223 đảng viên (có 800 cấp uỷ viên).

Kết luận, 17 tổ chức đảng và 19 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên; phát hiện, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 đảng viên, kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 3, giảm hình thức kỷ luật 1 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 142 tổ chức đảng và 426 đảng viên (có 198 cấp ủy viên), kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 134 đảng viên.

Kiểm tra 855 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Ông Phan Việt Cường.

Giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng và 21 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 đảng viên. Giám sát 562 tổ chức đảng, 657 đảng viên (có 604 cấp ủy viên), phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng, 9 đảng viên.

Kiểm tra 88 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách đảng và 641 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí…

Cấp uỷ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 341 đảng viên (có 60 cấp uỷ viên) bằng các hình thức: Khiển trách 248, cảnh cáo 59, cách chức 6, khai trừ 28 trường hợp.

Các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những khó khăn, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ; qua đó kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp thời gian tới.

Ông Phan Việt Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Quảng Nam ghi nhận và biểu dương kết quả cấp ủy và UBKT các cấp đã nỗ lực đạt được năm qua.

Ông cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh.

Ông Cường đề nghị, năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chỉ thị 5 của bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 205 của bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Chỉ thị 35 của bộ Chính trị, Chỉ thị 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quy định 1224 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp…

Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực chủ yếu như: Công tác cán bộ; giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok