Trong nước

Phó Chủ tịch nước: Thanh Hóa sớm thực hiện thắng lợi “khát vọng thịnh vượng”

Ngày 2-10, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X diễn ra trọng thể, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X là một sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng, được tổ chức vào đúng dịp Bộ Chính trị (khóa XII) vừa ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội

Đại hội nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được để phát huy, chỉ ra những mặt tồn tại yếu kém và nguyên nhân để khắc phục, rút ra các bài học kinh nghiệm bổ ích, từ đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp tích cực, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, cùng với cả nước, tỉnh Thanh Hóa bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm được rút ra từ Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IX, giai đoạn 2015- 2020, Đảng bộ, chính quyền và quân và dân các dân tộc Thanh Hóa đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo đó, nhiều phong trào thi đua được triển khai sáng tạo, thiết thực, có bước phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có sức lan tỏa, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Thanh Hóa hội nhập và phát triển”, “Xây dựng công dân, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Cánbộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóacông sở”, “Cải cách hành chính”, “giảm ô nhiễm môi trường”…

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Đồng thi đua khen thưởng Trung ương khẳng định: Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Vì đã huy động được sức mạnh tổng hợp và khả năng sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên, người lao động, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và cả tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và 5 năm của tỉnh.

“Phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong 5 năm qua, tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực quan trọng, sớm thực hiện thắng lợi “khát vọng thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” - như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn Thanh Hóa sẽ xây dựng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tích cực và tổ chức thành công đại hội. Đồng chí chúc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian tới sẽ thu được nhiều kết quả, thành tích xuất sắc hơn nữa, sớm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tác giả: Huệ Thi

Nguồn tin: Báo Đầu tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok