Trong tỉnh

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Sáng ngày 27–12, Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp (KCN) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Ban quản lý KKTNS và các KCN phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục hiện mục tiêu về cải thiện môi trường đầu tư, năm 2017, Ban quản lý KKTNS và các KCN đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhất là tập trung cải cách hành chính, đi đầu trong xây dựng nền ”hành chính phục vụ”; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư suốt quá trình trước, trong và sau đầu tư, giảm từ 30%-60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định.

Ban đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài; đồng thời, đón tiếp, làm việc với hơn 70 đoàn là các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Do vậy kết quả thu hút đầu tư năm 2017 vào KKTNS và các KCN có nhiều khởi sắc. KKTNS thu hút mới 23 dự án đầu tư trong nước và 4 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký là 4.986 tỷ đồng và hơn 2,99 tỷ USD; các KCN thu hút mới 36 dự án đầu tư trong nước và 3 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký là 3.681 tỷ đồng và 7 triệu USD.

Trong năm, ban đã hướng dẫn cho 22 dự án hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định; đồng thời, cử cán bộ tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng 48 dự án vốn của nhà đầu tư, với tổng diện tích phải thực hiện là 1.198,8 ha; đã có 15 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng với tổng diện tích là 138,6 ha. Ngoài ra, ban đã chỉ đạo hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 4 dự án khởi công mới và tiếp tục triển khai 15 dự án chuyển tiếp; nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 5 hạng mục/công trình; hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán 5 dự án.

Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công cho 65 dự án của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp; phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tốt hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh... Thực hiện quản lý lao động nước ngoài không để xảy ra vi phạm.

Thời gian tới, Ban quản lý KKTNS và các KCN tiếp tục tập trung mọi nguồn lực phát triển KKTNS trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước; đồng thời, huy động các nguồn lực để phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật KKTNS và các KCN.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư; tăng cường hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, lựa chọn khâu đột phá là xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chú trọng công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; thu hút lao động, giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao đời sống người lao động, bảo đảm phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng biểu dương, đánh giá cao những kết quả Ban quản lý KKTNS và các KCN đạt được trong năm qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ban tổng kết đánh giá đúng những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Thời gian tới, ban tập trung nghiên cứu hoàn chỉnh chiến lược phát triển KKTNS và các KCN theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương để sớm hoàn chỉnh quy hoạch chung KKTNS. Đồng thời, đánh giá tác động của quy hoạch đối với cộng đồng dân cư, môi trường để bảo đảm mục tiêu phát triển KKTNS theo hướng xanh, sạch, bền vững.

Chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn để xác định định hướng thu hút đầu tư phát triển cho từng KCN trong KKTNS. Tăng cường phối hợp các sở, ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương để quản lý quy hoạch, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm, cương quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ. Dự báo các nhà đầu tư có tiềm năng để tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hoạt động gặp gỡ, xúc tiến đầu tư. Tiếp tục hoàn chỉnh danh mục dự án thu hút đầu tư, tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư.

Huy động tối đa các nguồn vốn, đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại KKTNS và các KCN, coi đây là trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên của ban. Quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.

Ban phối hợp với các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án. Đồng thời, chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thiết chế văn hóa ở những nơi có nhiều lao động.

Nhân dịp này, Ban quản lý KKTNS và các KCN đã trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2017.

Tác giả: Xuân Hùng

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa điện tử

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP