Quy hoạch phát triển đô thị ở huyện Hoằng Hóa - những nền tảng vững chắc

Theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, huyện phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 25%, hoàn thành các tiêu chí được công nhận là đô thị loại IV vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Hoằng Hóa đã và đang đẩy mạnh công tác quy hoạch, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn đô thị.

Thanh Hóa: Nhà thầu dùng đất “lậu” để làm đường lên cầu Bến Kẹm

Dự án hoàn thành cầu Bến Kẹm, huyện Bá Thước theo dự toán phải mua đất ở huyện Cẩm Thuỷ. Tuy nhiên, đơn vị thi công lại “tận dụng” lấy đất tại địa phương (thuộc thôn Sông Mã, xã Điền Lư). Đây là vị trí chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Cần Thơ sẽ có 'thành phố sân bay' 10.000 ha

Cần Thơ không có biển, không có cửa khẩu… nhưng có sân bay quốc tế nên địa phương quy hoạch khu “thành phố sân bay” với quy mô 10.000 ha, để vươn ra thế giới.

TOP
ok