Trong tỉnh

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư xã Hoằng Thành

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1887/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn 6, xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa.

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn 6, xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa.


Cụ thể, là khu dân cư đô thị gồm các chức năng đất ở mới kiểu liền kề, biệt thự, đất tái định cư, đất văn hóa, khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Phía Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp; Phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng; Phía Đông giáp đất sản xuất nông nghiệp; Phía Tây giáp đất sản xuất nông nghiệp. Diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 6,8ha; Diện tích khảo sát địa hình khoảng 8,16ha, quy mô dân số dự kiến: 900 người.

Áp dụng các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn đô thị loại V tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD, đất đơn vị ở bình quân: 45-55 m2/người, đất cây xanh sử dụng công cộng: Tối thiểu 2m2/người, đất bãi đỗ xe: Tối thiểu 2,5m2/người…

Yêu cầu về điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng. Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 hệ tọa độ VN2000, độ cao Nhà nước. UBND huyện Hoằng Hóa có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thẩm định bản đồ khảo sát đo vẽ địa hình theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ (bổ sung bản đồ khảo sát đo vẽ địa hình được thẩm định kèm theo hồ sơ đồ án).

Các số liệu điều tra hiện trạng về đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, nhu cầu, quy mô đất dành cho tái định cư, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và môi trường có liên quan đến khu vực lập quy hoạch. Điều tra hiện trạng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, viễn thông thụ động, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải rắn và môi trường trong khu vực. Đánh giá về vị trí, địa hình, các mặt thuận lợi, khó khăn và các yếu tố tác động khác của khu vực lân cận, đề xuất giải pháp quy hoạch hợp lý phù hợp với tình hình thực tế và định hướng của quy hoạch chung đô thị. Điều tra đánh giá hiện trạng các dự án đầu tư đang được triển khai thực hiện tại các khu vực lân cận ranh giới lập quy hoạch. Nguồn vốn lập quy hoạch ngân sách huyện Hoằng Hóa và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Cơ quan phê duyệt quy hoạch: UBND tỉnh Thanh Hóa, cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Thanh Hóa, cơ quan tổ chức lập quy hoạch và trình duyệt quy hoạch: UBND huyện Hoằng Hóa. Thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 6 tháng.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok