Thanh Hóa cung cấp hơn 2.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Giai đoạn 2015 - 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 20 dự án xây dựng nhà ở xã hội được triển khai thực hiện. Trong số đó, có 4 dự án nhà ở xã hội cho công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp, với 2.000 căn hộ...

Khó tiếp cận vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội

Năm 2018, tỉnh Thanh Hóa được Trung ương phân bổ 30 tỷ đồng triển khai cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ (NĐ 100). Tuy nhiên, việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Sau 6 tháng triển khai thực hiện, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) mới giải ngân được cho 12 hộ, với số tiền gần 4,5 tỷ đồng.

“Thập diện mai phục” quy định cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

Khi gói tín dụng 30.000 tỷ dừng giải ngân, chương trình cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội với lãi suất chỉ 4,8%/năm trở thành mối quan tâm lớn của nhiều người thu nhập thấp. Tuy nhiên, hàng loạt quy định kèm theo gói vay đã dập tắt ngay những hy vọng vừa vụt sáng.

TOP
ok