Trong tỉnh

Thanh Hóa: Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ nhà ở xã hội

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về triển khai thực hiện đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030'.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Thanh Hóa xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước, của các doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội. Thanh Hóa sẽ phấn đấu hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ đến năm 2030.

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ nhà ở xã hội.

Thanh Hóa đặt ra mục phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có chất lượng tốt, giá cả phù hợp với khả năng chi trả của các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh; Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội đáp ứng yêu cầu về nhà ở của người dân; đồng thời có chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Cụ thể, đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn; giai đoạn 2026-2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn.

Danh sách 13 dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn được nhà đầu tư.

Trong giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành 13 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, đang triển khai đầu tư xây dựng; đồng thời triển khai thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với 14 dự án và các dự án nhà ở xã hội được đưa vào danh mục kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong nhà ở thương mại.

Giai đoạn 2026-2030, hoàn thành 14 dự án và các dự án nhà ở xã hội khác được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc danh mục kế hoạch phát triển nhà ở xã hội được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại đã được lựa chọn chủ đầu tư.

Danh sách 14 dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư.

Đề thực hiện được mục tiêu trên, Thanh Hóa đã đưa ra giải pháp: Hoàn thành việc lập điều chỉnh chương trình nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 27/8/2021; Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa 2021-2025 phê duyệt tại Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 29/9/2021, trong đó làm rõ các mục tiêu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp để phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021, làm cơ sở để chấp thuận đầu tư dự án; Lập, phê duyệt các danh mục dự án nhà ở xã hội theo kế hoạch được phê duyệt, làm cơ sở triển khai đảm bảo thời gian và quy định của pháp luật có liên quan; Đôn đốc, thúc đẩy nhanh việc hoàn thành đầu tư xây dựng đối với các dự án đang triển khai thực hiện; công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng cân đối, bố trí ngân sách để khuyến khích, ưu đãi theo quy định nhằm thu hút, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; Rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí dự án nhà ở xã hội độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, đầy đủ hạ tầng, kỹ thuật, hạ tầng xã hội; Đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt. Trường hợp các chủ đầu tư không thực hiện thì tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền việc thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn, giao cho chủ đầu tư khác thực hiện; Xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017, sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020; Nghiên cứu đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính trong lập, phê duyệt dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; Yêu cầu các doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn, ngoài việc phát triển các dự án khu đô thị, nhà ở thì cần quan tâm đến việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội dành cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp sử dụng nhiều nhân công, người lao động, cần quan tâm xây dựng nhà lưu trú hỗ trợ chỗ ở cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp thuê.

Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị như Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời thông tin, phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tác giả: Đình Đông

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok