Trong tỉnh

Thanh Hóa cung cấp hơn 2.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Giai đoạn 2015 - 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 20 dự án xây dựng nhà ở xã hội được triển khai thực hiện. Trong số đó, có 4 dự án nhà ở xã hội cho công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp, với 2.000 căn hộ...

Dự án nhà ở xã hội AT Home tại Khu đô thị Đông Hương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa


Phát triển nhà ở xã hội là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp có thể có được một căn nhà để “an cư, lạc nghiệp”. Tại Thanh Hóa, phát triển nhà ở xã hội là một lĩnh vực được tỉnh quan tâm khi trên địa bàn tỉnh, số lượng căn hộ nhà ở xã hội đã hoàn thành đứng thứ 6 cả nước; số căn hộ đang triển khai đứng thứ 10 cả nước.

Giai đoạn 2015 - 2023, trên địa bàn tỉnh này có 20 dự án xây dựng nhà ở xã hội được triển khai thực hiện với diện tích xây dựng khoảng 747.503 m2, cung cấp khoảng 14.310 căn hộ. Trong số đó, có 4 dự án nhà ở xã hội cho công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp, gồm: Nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp Lễ Môn; Khu nhà ở công nhân Công ty Delta tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa; Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa; nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa.

4 dự án trên với diện tích xây dựng 60.700 m2, cung cấp 2.102 căn hộ. Giá bán các căn nhà ở xã hội từ 8 - 10,5 triệu đồng/m2; giá cho thuê từ 394 nghìn đến 570 nghìn đồng/m2/năm.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 3.387 căn hộ nhà ở xã hội với khoảng 13.000 người đang sinh sống; có 2.783 đối tượng được hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”; trong đó, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu hoàn thành 13.787 căn hộ, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành 6.287 căn hộ; giai đoạn 2026-2030 hoàn thành 7.500 căn hộ, đến nay đã hoàn thành xây dựng 1.817 căn hộ.

Theo Kế hoạch Số 228/KH - UBND của tỉnh Thanh Hóa đã ban hành tháng 9/2023, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh này tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, đang triển khai đầu tư xây dựng 13 dự án trong kế hoạch này.

Đồng thời, Thanh Hóa triển khai thực hiện lựa chọn chủ đầu tư, triển khai thực hiện đối với 14 dự án trong kế hoạch này và các dự án nhà ở xã hội được đưa vào danh mục kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh này đặt mục tiêu thực hiện hoàn thành 14 dự án trong kế hoạch này và các dự án nhà ở xã hội khác được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đề tổ chức thực hiện kế hoạch này, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, thực hiện các thủ tục pháp lý đối với 14 dự án trong kế hoạch và các dự án nhà ở xã hội được đề xuất bổ sung, dự án được đưa vào danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại; sau khi các dự án này đảm bảo các điều kiện theo quy định, tổ chức lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Tiếp đến, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh do các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất trên cơ sở phù hợp với quy hoạch tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở giới thiệu cho các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, đề xuất tham gia thực hiện dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, rà soát, nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh (nếu có).

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch để bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất đầu tư; cân đối bố trí ngân sách địa phương để khuyến khích, ưu đãi theo quy định nhằm kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

Tác giả: Nguyễn Thuấn - Thiên Anh

Nguồn tin: vneconomy.vn

  Từ khóa: Nhà ở xã hội , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok