Quy hoạch hàng chục thủy điện gây anh hưởng đến đời sống người dân?

Hàng chục thủy điện từ vài MW cho đến 260 MW được quy hoạch trên các sông, suối của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, việc quy hoạch trên đang tạo ra một số bất cập như một huyện gánh 4 dự án thủy điện tạo ra hệ lụy khoảng cách ngắn, thay đổi dòng chảy... phá vỡ môi trường.

TOP
ok