Trong nước

Bộ trưởng Nội vụ hứa viết bản kiểm điểm gửi Thủ tướng

Trước Quốc hội, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhận đã không hoàn thành trách nhiệm khi chậm trễ ban hành thông tư về vấn đề công chức người dân tộc thiểu số.

Tại phiên chất vấn chiều 7/11, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi cho tư lệnh ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, trong đó có nhiều nội dung "nóng" như tham nhũng vặt, tinh giản biên chế cũng như cơ chế, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu Hà Thị Lan (Bắc Giang) đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân về đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới. Theo đó, Thủ tướng đã xác định tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức phải tương ứng với tỷ lệ dân số.

"Đến nay gần 4 năm, Bộ Nội vụ chưa có văn bản, thông tư để hướng dẫn thực hiện. Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2021 đến 2030 trình Quốc hội tại kỳ họp này tiếp tục đề xuất chính sách này. Vậy đề nghị Bộ trưởng cho biết rõ tính khả thi của chính sách?”, nữ đại biểu chất vấn.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thẳng thắn nhận trách nhiệm cá nhân trong việc chậm trễ triển khai các cơ chế, chính sách cho người dân tộc thiểu số. Ảnh: Hải Quân.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng lãnh đạo bộ và cá nhân ông đã không hoàn thành nhiệm vụ.

"Đây là lần thứ 2, tôi thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm trước Thủ tướng. Đây là quyết định về chính sách đối với cán bộ người dân tộc. Từ tháng 3/2016, Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ thực hiện 8 nhiệm vụ mà đến nay chúng tôi còn 4 nhiệm vụ chưa làm", ông Tân thừa nhận.

Ông cho biết sẽ báo cáo và làm bản tự kiểm điểm gửi Thủ tướng trong tháng 12 năm nay để nhận trách nhiệm về vấn đề này.

Ông cũng cho biết thêm dù Thủ tướng quy định chế độ chính sách như thế nhưng Bộ Nội vụ chưa ban hành chương trình hành động, chưa phối hợp với Bộ Tài chính để lập kinh phí thực hiện. Bộ chưa có tổng hợp báo cáo hàng năm và đề án xây dựng, đào tạo cán bộ người dân tộc cũng chưa có. Ông nói khuyết điểm này cần phải kiểm điểm đến nơi đến chốn.

Nêu thêm về các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng Tân cho biết bộ đã làm việc với người đứng đầu một số cơ quan chức năng để bàn về vấn đề cơ cấu của người dân tộc sắp tới và biên chế đã được giao theo tỷ lệ Quyết định 402.

“Tuyển dụng công chức, viên chức của người dân tộc không thể tuyển dụng chung với người Kinh. Sắp tới, Bộ sẽ tham mưu với Chính phủ là tuyển dụng riêng, trong tỷ lệ phải đạt được 5-20%. Và phải tuyển dụng người dân tộc với nhau, tuyển dụng người kinh với nhau để đảm bảo công bằng", ông nói.

Tư lệnh ngành Nội vụ cũng nhấn mạnh sẽ cương quyết đảm bảo được tỷ lệ người dân tộc được bổ nhiệm trong các đại hội, kỳ họp HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới. Ông Tân cho biết hiện các tỉnh đều đảm bảo tỷ lệ người dân tộc trong cơ cấu công chức, viên chức, thậm chí có tỉnh như Bắc Giang đạt tới gần 80%.

"Có thể nói tỷ lệ về công chức, viên chức là người dân tộc hiện nay không có vấn đề gì. Với các bộ ngành, tỷ lệ công chức người dân tộc rất ít. Đây là vấn đề cần phải cân đối, tỷ lệ bộ ngành phải tính khác với địa phương", Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh.

Tác giả: Sơn Hà

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok