Thanh Hóa: Không bố trí quá 23 cán bộ, công chức ở mỗi xã

Ngày 16/4, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ký Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 15/4 về Bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã, có hiệu lực từ ngày 24/4.

TOP
ok