Trong tỉnh

Thanh Hóa: Tuyệt đối không để xảy ra trục lợi liên quan tới đất đai

Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, vừa qua Tỉnh này đã ban hành văn bản về việc chỉ đạo xử lý nghiêm minh các trường hợp trục lợi thông qua việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo đó, lãnh đạo Tỉnh này yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án bồi thường, bố trí tái định cư. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động, kịp thời xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm trong công tác GPMB như: Tự ý xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích; đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Dự án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư Đồng Bông - Đồng Sác, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và sở Xây dựng, Tỉnh yêu cầu tiếp tục chỉ đạo tăng cường hơn nữa với tư cách cơ quan chuyên môn, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết về cơ chế, chính sách đất đai liên quan đơn vị mình quản lý, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với Thanh tra tỉnh, yêu cầu tích cực giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời, trong quá trình này, kịp thời phát hiện, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư khi thực hiện các dự án.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng và Công an cấp huyện, cấp xã, tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, trục lợi thông qua việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh. Qua đó đảm bảo môi trường đầu tư, giữ vững an ninh trật tự và chủ động trao đổi, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung có liên quan.

Tác giả: Nguyễn Hữu Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok