Trong tỉnh

Thanh Hóa: Dự án Nhà ở xã hội tại 81 Trường Thi thi công xây dựng trước khi được giao đất

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá kết luận, dự án Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi do Công ty Đông Bắc làm chủ đầu tư đã thi công xây dựng công trình trước khi được cấp có thẩm quyền giao đất.

Dự án nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi do Công ty Đông Bắc làm chủ đầu tư đã thi công xây dựng công trình trước khi được cấp có thẩm quyền giao đất.


Căn cứ vào hồ sơ, trong quá trình triển khai thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, Công ty Đông Bắc đã dính một số sai phạm.

Cụ thể, ngày 17/01/2019, Công ty Đông Bắc có tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở dự án Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi, tuy nhiên, ngày 11/02/2019, Công ty Đông Bắc mới có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. Cơ quan chức năng nhận định việc làm trên là chưa phù hợp về trình tự, thủ tục đầu tư.

Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty Đông Bắc thực hiện đầu tư dự án với tổng diện tích xây dựng Nhà chung cư 1.662,3m2 là không đúng với mặt bằng xây dựng công trình được duyệt, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình được thẩm định với diện tích sàn tầng 01 là 1.714,8m2.

Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án, Công ty Đông Bắc đã khởi công, thi công xây dựng các hạng mục công trình trước khi được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất (ngày 20/11/2019), không đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản; tiến độ thực hiện dự án chậm so với Quyết định được phê duyệt; một số hạng mục công trình chưa hoàn thành theo Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình quản lý, khai thác dự án nhà ở xã hội, Công ty Đông Bắc chưa đăng tải các thông tin liên quan đến dự án ít nhất 01 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương, không đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý Nhà ở xã hội.

Hạng mục công trình Nhà chung cư đã được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ xây dựng nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 14/6/2021 và đã đưa vào khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty Đông Bắc vẫn chưa lập hồ sơ gửi Sở Xây dựng để xin phê duyệt giá bán chính thức căn hộ chung cư nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư đã ký Hợp đồng mua bán 28/124 căn hộ chung cư trước khi được Sở Xây dựng thẩm định, xét duyệt danh sách các đối tượng đủ điều kiện dự kiến được thuê, mua căn hộ chung cư, không đúng quy định tại khoản 4 Điều 54 Luật Nhà ở năm 2014 và điểm đ khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong công tác quản lý khai thác nhà chung cư của Công ty Đông Bắc chưa lập Kế hoạch bảo trì Nhà chung cư theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; chưa báo cáo tình hình quản lý hoạt động của Nhà chung cư theo định kỳ 6 tháng/lần về Sở Xây dựng, không đúng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Quy định thu giá trông giữ xe máy là 80.000 đồng/tháng, cao hơn 20.000 đồng/tháng so với quy định tại Quyết định số 4554/2010/QĐ-UBND. Chủ đầu tư không áp dụng văn bản có hiệu lực (Quyết định số 3352/2017/QĐ-UBND ngày 7/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá về ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa) mà áp dụng văn bản đã hết hiệu lực (Quyết định số 4554/2010/QĐ-UBND, ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá).

Trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước, Công ty Đông Bắc chưa kê khai và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 12 Thông tư 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015 của Bộ Tài chính với số tiền 848.320.000 đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Nhà ở xã hội số tại số 81 Trường Thi thuộc danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Kế hoạch số 36 ngày 14/3/2017 về phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

Khu đất thực hiện dự án có nguồn gốc được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá giao cho Công ty CP Trường Thi Thanh Hóa theo Quyết định số 2465 ngày 19/7/2010 về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ Văn phòng làm việc, xưởng sản xuất may mặc sang khu nhà ở Chung cư cao tầng AMI TOWER, được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng tại Văn bản số 1935 ngày 23/8/2010, dự án đã triển khai thi công được 02 tầng hầm của tòa nhà và sau đó dừng thi công từ năm 2012.

Ngày 23/01/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá có Quyết định số 293 về việc thu hồi đất, không tiếp tục thi công dự án Chung cư cao tầng AMI TOWER; ngày 29/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá có Thông báo số 194 đồng ý chủ trương chuyển hình thức từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh Thanh Hoá có Công văn số 13500 công nhận Chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi. Theo đó, Công ty Đông Bắc được lựa chọn là chủ đầu tư dự án. Ngày 20/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá có Công văn số 16018 về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Dự án Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi thuộc dự án không phải đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013; được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai năm 2013.

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá giao đất theo Quyết định số 1215 ngày 05/4/2019 với tổng diện tích 3.997m2, trong đó: 1.865,4m2 đất xây dựng chung cư; 798,8m2 đất xây dựng nhà ở thương mại; 1.283,4m2 đất giao thông, bồn hoa và 49,4m2 đất để xe.

Ngày 20/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao 3.997 m2 đất cho Công ty Đông Bắc để thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại.

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty Đông Bắc với diện tích 2.713,6m2 (Đất ở đô thị 2.664,2m2; đất thương mại dịch vụ 49,4m2). Nguồn gốc sử dụng, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 2.664,2m2; Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 49,4m2.

Chuyên trang Tầm nhìn - Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok