Nghi vấn bao tải chứa thai nhi rơi trên đường

Một người phụ nữ điều khiển xe máy, trong lúc đừng chờ đèn tín hiệu giao thông đánh rơi một bao tải xuống đường. Sau đó một ô tô chạy tới cán qua bao tải làm lộ ra vật giống thai nhi, thấy vậy nhiều người la lên và hoảng hốt.

Đóng dấu mật vào kết quả xác minh báo chí phản ánh để “ém” thông tin?

Sở Nội vụ và UBND tỉnh Thanh Hóa đã đóng dấu "MẬT" vào báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh này về xử lý nội dung thông tin báo chí phản ánh những “khuất tất” trong tuyển dụng giáo viên mầm non tại huyện Thường Xuân.

TOP
ok