Vì sao UBND tỉnh phải điều chỉnh lại Giấy phép khai thác khoáng sản?

Theo Luật Khoáng sản 2010, UBND cấp tỉnh chỉ được phép cấp Giấy phép thăm dò, Giấy phép khai thác khoáng sản thông thường như: than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố. Thế nhưng, không hiểu tại sao UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn cấp Giấy phép khai thác đá spilit là đá ốp lát cho nhiều Doanh nghiệp tại đồi Chăn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa?.

Thanh Hóa: UBND tỉnh sẽ làm rõ trách nhiệm vụ 4 hồ sơ sai quy định

Ngày 9/11, làm việc với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, hiện UBND tỉnh đã nhận được báo cáo của Sở GD. Quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm và hủy kết quả của 4 hồ sơ không đủ tiêu chuẩn và sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc này. Nhất là đối với ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn là Chủ tịch hội đồng xét tuyển về việc sai sót này.

TOP
ok