UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa có 2 tân Phó Chủ tịch

Hội nghị đã hiệp thương, đề nghị ông Võ Minh Khoa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước và bà Nguyễn Thị Phương, ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Văn phòng – Tổ chức, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Quyết định về nhân sự của Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính mới quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Bạc Liêu.

TOP
ok