Trong nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu 2 nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương

Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất giới thiệu 2 nhân sự vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 3/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh Thứ trưởng.

Tại hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất giới thiệu 2 nhân sự thuộc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tín nhiệm cao.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cùng các Thứ trưởng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành và Lê Minh Ngân.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh mong muốn các cá nhân được giới thiệu vào diện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục rèn luyện, trau đồi, để luôn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Về việc lấy phiếu tín nhiệm, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Bên cạnh đó, theo ông Đặng Quốc Khánh, từ kết quả này các Thứ trưởng được lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok