Trong nước

Quân đội giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

Sáng 10/8, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu danh sách 22 cán bộ dự kiến được bầu là Ủy viên chính thức và 3 cán bộ dự kiến được bầu là Ủy viên dự khuyết do Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương giới thiệu.

Các đại biểu cũng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng của Đảng, phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương.

Đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp của Quân đội đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ trưởng Quốc phòng nêu rõ, trong xây dựng quy hoạch phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, cán bộ chủ trì; bảo đảm quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, phải coi trọng chất lượng gắn với cơ cấu để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Tạo sự đồng bộ, tổng thể, liên thông trong quy hoạch tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng với quy hoạch các chức danh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý, quy hoạh cần gắn kết với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới.

Về tiêu chuẩn giới thiệu đưa vào quy hoạch, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, cán bộ phải là người thực sự tiêu biểu, có thành tích công tác nổi trội và triển vọng phát triển; được cấp ủy, tổ chức Đảng đánh giá, nhận xét đúng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ...

Đặc biệt, đối với Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, theo Bộ trưởng Quốc phòng phải là người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo, quản lý và ý thức tổ chức kỷ luật. Quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có thành tích, sản phẩm công tác nổi trội và triển vọng phát triển.

Một tiêu chí nữa được Đại tướng Phan Văn Giang nêu là hiểu biết tình hình Quân đội, trong nước, khu vực và thế giới; có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung...

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok