Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Vụ xác minh nguồn gốc đất, UBND huyện bỏ lọt nhiều căn cứ quan trọng

Sau khi Báo Tài nguyên & Môi trường đăng loạt bài: Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Vì sao xã, huyện không thừa nhận kết quả xác minh nguồn gốc đất của dân?. UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn chỉ đạo, UBND huyện Tĩnh Gia đã giao cho Thanh tra huyện tham mưu, xem xét để giải quyết đơn của hộ gia đình bà Hoàng Thị Bổng tại xã Hải Hòa, về việc UBND huyện Tĩnh Gia xác định không đúng thời điểm sử dụng đất.

Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Vì sao xã, huyện không thừa nhận kết quả xác minh nguồn gốc đất của dân?

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xác minh nguồn gốc đất của hộ gia đình ông Lê Trọng Tuấn, bà Hoàng Thị Bổng. Ngày 15/6/2019, UBND xã Hải Hòa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của 26 hộ dân, kết quả có 21/26 hộ đồng ý thửa đất của hộ gia đình ông Tuấn, bà Bổng ở trước ngày 18/12/1980. Thế nhưng, trong Quyết định giải quyết khiếu nại UBND xã Hải Hòa và Công văn báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa của UBND huyện Tĩnh Gia đã “phủi” sự đồng thuận của người dân và cố tình “lờ” đi quyền lợi chính đáng của người dân.

TOP
ok