Trong tỉnh

Vì sao tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sử dụng đất ở Thanh Hóa chậm?

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho rằng do việc xác định nguồn gốc đất đai khó khăn, phức tạp.

Năm 2019 tỉnh Thanh Hóa có 4.355 dự án đầu tư có sử dụng đất. Để thực hiện các dự án này cần phải giải phóng mặt bằng hơn 11.600ha; trong đó, kế hoạch thực hiện năm 2019 là hơn 5.600ha, thế nhưng đến thời điểm này mới thực hiện được 372ha, đạt khoảng 6%.

Các dự án chậm GPMB làm giảm hiệu quả nguồn vốn, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. (Ảnh: Truyền hình Thanh Hóa)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, các địa phương đã rà soát các dự án và tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, dự án khó khăn như: Dự án Đường ven biển, Dự án Đường vành đai Đông Tây, Dự án Đường giao thông từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối Nghi Sơn - Cảng Hàng không Thọ Xuân… Thế nhưng, thực tế triển khai giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, kết quả thực hiện của các huyện, thị xã, thành phố trong quý 1 đạt thấp.

Về nguyên nhân của vấn đề này, ông Đào Trọng Quy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho rằng do việc xác định nguồn gốc đất đai khó khăn, phức tạp; nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư thiếu và chậm.

“Cho đến hiện nay mới được 372 ha, khoảng 6;7%, mà chia cho 4 quý phải là 25%, tất nhiên là trong quý 1 có những cái khó mà cụ thể là tác động việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch là có liên quan đến cả 2 mảng là về giải phóng mặt bằng cho triển khai các dự án này nói chung. Do vậy đây là câu chuyện phải tập trung chỉ đạo chung trên tất cả các mặt trận vào cuộc làm thì mới giải ngân được”, ông Đào Trọng Quy nói./.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok