Trong tỉnh

Hỗ trợ kinh phí xây nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo ở 6 huyện

Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện khó khăn của tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo nội dung đề án, đối tượng thụ hưởng dự án là hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm; không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp: Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc). Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

Chương trình của Đề án áp dụng trên phạm vi 6 huyện nghèo được phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐTTg ngày 15-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Cụ thể gồm các huyện: Thường Xuân, Lang Chánh, huyện Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát.

Một hộ nghèo ở huyện Quan Sơn được hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố.Đề án cũng xác định số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa các huyện nghèo. Theo đó, tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (tính đến thời điểm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành) là 6.045 hộ. Tổng số hộ cận nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (tính đến thời điểm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành) là 2.472 hộ.

Trong đó, Sở Xây Dựng Thanh Hoá sẽ phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng các sở liên quan, ban hành các văn bản hướng dẫn, cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai. Đồng thời thực hiện công tác giám sát nhằm đảm bảo việc hỗ trợ nhà ở cho người dân đúng quy định.

Tại huyện Quan Sơn, để triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy định, địa phương đã tiến hành rà soát chất lượng nhà ở của các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn và lập danh sách để làm căn cứ quyết định hỗ trợ. Theo đó, toàn huyện Quan Sơn có 1.326 hộ cần hỗ trợ làm nhà ở, trong đó xây mới 671 hộ, sửa chữa 655 hộ. Các xã có số lượng hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ nhà ở nhiều, như: xã Trung Hạ hỗ trợ 195 hộ (xây mới 124 hộ, sửa chữa 71 hộ); xã Tam Thanh hỗ trợ 144 hộ (xây mới 42, sửa chữa 102); Trung Xuân hỗ trợ 145 hộ (xây mới 76, sửa chữa 69); xã Na Mèo hỗ trợ 139 hộ (xây mới 78, sửa chữa 61)...

Ông Hà Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã Trung Xuân (huyện Quan Sơn), cho biết: Địa phương tiến hành rà soát, dựa trên tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, cận nghèo nhỏ hơn 8m2. Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở phải đảm bảo tiêu chí tối thiểu về diện tích 30m2, đảm bảo “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên và báo cáo UBND xã khi hoàn thành các phần việc theo giai đoạn (hoàn thành phần móng đối với những hộ xây dựng nhà ở mới, hoàn thành từ 30% khối lượng công việc trở lên đối với những hộ sửa chữa nhà ở hiện có) hoặc hoàn thành toàn bộ công trình để tổ chức nghiệm thu làm cơ sở thực hiện giải ngân vốn hỗ trợ...

Theo tiến độ đề án đề ra, năm 2023 thực hiện hỗ trợ khoảng 40% đối tượng; năm 2024 thực hiện hỗ trợ khoảng 30% đối tượng; năm 2025 thực hiện hỗ trợ khoảng 30% đối tượng. Tổng số vốn để thực hiện đề án là 263,08 tỷ đồng.

Tác giả: Thành Phan

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok