Đề xuất gỡ khó trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025, Sở Xây dựng Thanh Hoá đã nỗ lực thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và đạt được một số kết quả tích cực, song còn nhiều phát sinh, khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Hỗ trợ kinh phí xây nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo ở 6 huyện

Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện khó khăn của tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

TOP
ok