Trong tỉnh

Chấn chỉnh tình trạng đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản để chấn chỉnh nhiều bất cập xảy ra trong công tác tổ chức đấu thầu trên địa bàn. Phân rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xem xét xử lý nghiêm nếu xảy ra sai phạm.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã ký ban hành văn bản nhằm kịp thời khắc phục các hạn chế, chấn chỉnh và tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chấn chỉnh tình trạng đấu thầu trên địa bàn Thanh Hóa

Trong thời gian qua, công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, đấu thầu qua mạng được các đơn vị quan tâm, triển khai mạnh mẽ, tỷ lệ các gói thầu đấu thầu qua mạng luôn nằm trong các tỉnh đứng đầu cả nước, môi trường đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế, cụ thể là: Như số chủ đầu tư, bên mời thầu phê duyệt hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu chưa đảm bảo theo quy định.

Giao cụ thể trách nhiệm với tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra sai phạm về đấu thầu


Còn có hiện tượng gian lận trong hoạt động đấu thầu; một số chủ đầu tư, bên mời thầu để xảy ra khiếu kiện trong đấu thầu kéo dài; một số gói thầu phê duyệt các bước trong lựa chọn nhà thầu chưa đúng thẩm quyền; tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu chưa cao…

Để kịp thời khắc phục các hạn chế, chấn chỉnh và tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành, khu vực, các chủ đầu tư, bên mời thầu.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Riêng các gói thầu có trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc ngoài nội dung phải tuân thủ theo quy định của pháp luật đấu thầu phải thực hiện thêm các quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Về cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu: Các chủ đầu tư/bên mời thầu nghiêm túc thực hiện công khai đầy đủ các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu… đảm bảo thời gian đăng tải và đầy đủ thông tin theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

Văn bản cũng quy định rõ về việc sửa đổi thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển… Đối với gói thầu không qua mạng, trường hợp sau khi phát hành có sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu… cũng như việc đánh giá hồ sơ, chấm thầu.

Về giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại trong đấu thầu và xử lý vi phạm trong đấu thầu: Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Người đứng đầu chủ đầu tư, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố được phân công phụ trách trực tiếp công tác quản lý đấu thầu, chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu và giao nhiệm vụ cho đơn vị, phòng, ban trực thuộc chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của đơn vị, ngành, địa phương mình…

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng kiến nghị, khiếu nại của nhà thầu và để xảy ra vi phạm trong công tác đấu thầu trong phạm vi quản lý của đơn vị, ngành, địa phương mình.

Chủ đầu tư/bên mời thầu phải yêu cầu đơn vị tư vấn/Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ tham dự thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, kịp thời phát hiện hồ sơ sử dụng hợp đồng tương tự không hợp lệ, các tài liệu giả mạo, kê khai không trung thực,… để kịp thời xử lý nghiêm, kiên quyết cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các nhà thầu gian lận khi tham dự thầu.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn

  Từ khóa: đấu thầu , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok