Trong nước

Bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Hai Vụ trưởng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng một Thiếu tướng của Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) được Trung ương bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Theo thông cáo ngày làm việc thứ năm của Hội nghị Trung ương 8, sáng 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại hội trường tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội nghị Trung ương 8 khai mạc sáng 2/10 tại Hà Nội (Ảnh: Dân Trí)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Trung ương đã bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Nhân sự được bầu bổ sung gồm các ông: Đào Thế Hoằng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI (Ủy ban Kiểm tra Trung ương); Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an).

Sau khi được kiện toàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm có 24 thành viên. Trong đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng.

7 Phó Chủ nhiệm khác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông, bà: Trần Tiến Hưng (Ủy viên Trung ương Đảng); Hoàng Văn Trà; Nghiêm Phú Cường; Nguyễn Minh Quang; Trần Thị Hiền, Hoàng Trọng Hưng và Nguyễn Văn Quyết.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Cơ quan này có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý kịp thời với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản và thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc yêu cầu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật, thay đổi hình thức kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên.

Hàng năm, cuối nhiệm kỳ hoặc khi có yêu cầu, đột xuất, cơ quan này sẽ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp.

Danh sách thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

1. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm

2. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực

3. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

4. Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm

5. Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm

6. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm

7. Bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm

8. Ông Hoàng Trọng Hưng, Phó Chủ nhiệm

9. Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm

10. Ông Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên

11. Ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên

12. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên

13. Ông Cao Văn Thống, Ủy viên

14. Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên

15. Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên

16. Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên

17. Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên

18. Ông Phạm Đức Tiến, Ủy viên

19. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên

20. Ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên

21. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên

22. Ông Đào Thế Hoằng, Ủy viên

23. Ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên

24. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok