Trong tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có đúng quy định?

UBND tỉnh Thanh Hoá không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza mà thành lập Tổ chuyên gia để xét chọn.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh ở bài viết trước, sau khi được UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận địa điểm thực hiện dự án, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê đất, Chủ đầu tư dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa đã không thực hiện dự án ban đầu có mục đích sử dụng đất là đất thương mại mà xin điều chỉnh quy hoạch, thay đổi hình thức sử dụng đất.

Ngày 29/10/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3636 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa (Quyết định 3636 do ông Nguyễn Ngọc Hồi, thời điểm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ký).

Khoản 2 Điều 2 Quyết định 3636 đã nêu rõ: “Vì điều chỉnh quy hoạch nên mục đích, hình thức sử dụng đất của khu đất nêu trên thay đổi. Sau khi điều chỉnh quy hoạch được duyệt, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật…”.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngày 25/12/2014, Sở Xây dựng có Công văn số 7289 tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hoá công nhận Công ty cổ phần Đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hoá là Chủ đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza (có mục đích sử dụng là đất ở). Tuy nhiên, UBND tỉnh Thanh Hoá không đồng ý.

“Việc Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh công nhận Chủ đầu tư dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa là chưa đúng trình tự thủ tục được quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ và Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng…Do đó, UBND tỉnh chưa có cơ sở công nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hoá thực hiện dự án trên”, Công văn số 531 ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh Thanh Hoá nêu rõ.

Cũng tại Công văn số 531, UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nghiên cứu các quy định của pháp luật, tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2187, ngày 25/5/2015, UBND tỉnh Thanh Hoá có Quyết định số 1874/QĐ-UBND thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa.

Theo đó, Tổ chuyên gia bao gồm 7 thành viên, ông Đào Vũ Việt, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Thẩm định - Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó (thành phần tham gia không có lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá).

Tổ chuyên gia có nhiệm vụ đánh giá năng lực của nhà đầu tư đăng ký thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa theo quy định của pháp luật, báo cáo về Sở Xây dựng để trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Căn cứ quy định của pháp luật; qua nghiên cứu hồ sơ năng lực của Công ty cổ phần Đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hoá; Biên bản họp Tổ chuyên gia xét chọn chủ đầu tư và Công văn số 3468 của Sở Xây dựng, ngày 23/7/2015, UBND tỉnh Thanh Hoá có Văn bản số 7207 công nhận Công ty cổ phần Đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa là Chủ đầu tư dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa (Công văn số 7207 do ông Nguyễn Đình Xứng, thời điểm làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ký).

Như vậy, đối với dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hoá không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; không đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư mà thành lập Tổ chuyên gia để xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Việc xét chọn, lựa chọn nhà đầu tư được UBND tỉnh Thanh Hoá căn cứ vào Luật Nhà ở năm 2005, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2005.

Tuy nhiên, tại thời điểm Sở Xây dựng có công văn tham mưu (Công văn 3468 ngày 9/7/2015 ngày 9/7/2015); UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 7207 (ngày 23/7/2015) công nhận Công ty cổ phần Đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa làm Chủ đầu tư dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa thì Luật Nhà ở năm 2014 đã có hiệu lực thi hành (Luật Nhà ở năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015).

Theo quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 17 Luật Nhà ở năm 2014 thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở, gồm: dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở. Đối chiếu với quy định trên, Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa được xác định là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, do đó, thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở.

Ở một khía cạnh khác, Khoản 2, Điều 22 Luật Nhà ở 2014 quy định, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua 03 hình thức: a) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; b) Đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu; c) Chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở, có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 23 của Luật Nhà ở năm 2014.

Như vậy, theo quy định của Luật Nhà ở 2014, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị, dự án khu dân cư dưới hình thức chia lô, bán nền (gọi chung là dự án có sử dụng đất) để xây dựng nhà ở thương mại phải thông qua hình thức đấu thầu.

Tuy nhiên, vấn đề mà dư luận quan tâm ở dự án này là, ngày 23/7/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Văn bản số 7207 công nhận Chủ đầu tư dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza (áp dụng Luật Nhà ở 2005), trong khi Luật Nhà ở 2014 đã có hiệu lực thi hành liệu đúng quy định của pháp luật?.

Việc UBND tỉnh Thanh Hoá không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; không đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, mà thành lập Tổ chuyên gia để xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, liệu có đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định? Trước một số nghi vấn trên, đề nghị cấp có thẩm quyền khẩn trương vào cuộc thanh, kiểm tra, điều tra làm rõ.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok