Kinh tế

Tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến 30/6/2024

Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT), từ 10% xuống 8% đến hết ngày 30/6/2024, trừ một số hàng hoá đặc thù.

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sáng 29/11, với 477/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo nghị quyết, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Tiếp tục giảm 2% thuế VAT từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Mức thuế giảm này không áp dụng với một số hàng hóa, dịch vụ, đã được quy định tại Nghị quyết số 43, gồm: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quốc hội cũng giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách Nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (giữa năm 2024).

Với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Quốc hội đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2024; bổ sung 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách Trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án này.

“Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu báo cáo Quốc hội; chỉ đạo bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp, thực hiện và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan”, Nghị quyết nêu rõ.

Tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua 7 luật và 9 Nghị quyết; cho ý kiến lần đầu với 8 dự án luật.

Quốc hội cũng cho ý kiến việc tiếp thu, chỉnh lý và quyết định điều chỉnh thời điểm trình xem xét, thông qua Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sang kỳ họp gần nhất. Việc này để đảm bảo chất lượng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hiện nay.

Đồng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu vừa được thông qua và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành.

Tác giả: THÀNH LÂM

Nguồn tin: vtc.vn

  Từ khóa: thuế VAT , giảm thuế VAT , VAT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok