Trong nước

Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền thu hồi qua thanh tra

Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra, sau khi nộp vào ngân sách với số nộp đến 50 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 37/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Theo đó, các khoản được trích gồm các khoản thu ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra, được thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Các khoản chi ngân sách Nhà nước sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức được thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trụ sở Thannh tra Chính phủ. (Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ).

Về mức trích, Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp đến 50 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 50 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 80 tỷ đồng/năm.

Cơ quan thanh tra gồm thanh tra tỉnh, thanh tra tổng cục, thanh tra cục, cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thanh tra trong quân đội, công an, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan cơ yếu Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

Cơ quan thanh tra huyện, cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định, thanh tra sở được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 3 tỷ đồng/năm.

Cũng theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kinh phí được trích nói trên được chi cho công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, giáo dục pháp luật của cơ quan thanh tra; Chi cho tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc; dùng cho đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; Khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo…

Cơ quan thanh tra thuộc ngân sách Nhà nước cấp nào thì ngân sách cấp đó có trách nhiệm bố trí dự toán chi ngân sách hằng năm số kinh phí được trích.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua và áp dụng từ năm ngân sách 2024.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok