Hàng loạt vi phạm tại UBND huyện Hậu Lộc

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chỉ rõ hàng loạt vi phạm, khuyết điểm tại UBND huyện Hậu Lộc, trách nhiệm quản lý, điều hành thuộc về Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra các dự án có quy mô lớn, phức tạp để kết luận rõ sai phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo xử lý vi phạm đối với các dự án chậm tiến độ, đất chưa đưa vào sử dụng, để hoang hóa, gây lãng phí đất đai, công trình sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai. Thanh tra tỉnh lựa chọn, tổ chức thanh tra toàn diện đối với các dự án vi phạm có quy mô lớn, tính chất phức tạp, nhạy cảm, kết luận rõ sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

TOP
ok