Giáo dục

Thanh Hóa tuyển dụng gần 400 chỉ tiêu viên chức giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ về kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, số lượng cần tuyển dụng là 391 chỉ tiêu, gồm khối Mầm non 230; khối Tiểu học 59; khối THCS 89; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 13 chỉ tiêu. 

Năm 2019 thành phố Thanh Hóa xét tuyển gần 300 viên chức ngành giáo dục.

Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

Trong đó, ưu tiên xét tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo vị trí việc làm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND thành phố ký HĐLĐ có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định, làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế.

Người đang HĐLĐ theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng, trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đối với các vị trí khác, ưu tiên xét trước các đối tượng đang HĐLĐ theo vị trí việc làm, được Chủ tịch UBND thành phố ký HĐLĐ có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định; trong chỉ tiêu biên chế; có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trường hợp còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện việc xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

Tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát UBND thành phố Thanh Hóa thực hiện việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết qủa trúng tuyển viên chức theo quy định.

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok