Trong tỉnh

TP Thanh Hóa tuyển dụng 67 giáo viên mầm non và tiểu học

UBND TP Thanh Hóa vừa có thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2019. Theo đó, TP Thanh Hóa sẽ tuyển dụng 63 giáo viên mầm non và 4 giáo viên văn hóa cấp tiểu học.

Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP); Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Người đăng ký dự tuyển phải có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Người dự tuyển phải có đủ các điều kiện quy định tại mục 3.1 Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019, đồng thời có trình độ đào tạo phù hợp với vị trí cần tuyển.

Vị trí việc làm giáo viên mầm non: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non, Cao đẳng sư phạm mầm non, Đại học sư phạm mầm non. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Vị trí việc làm giáo viên tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp sư phạm tiểu học, Cao đẳng sư phạm tiểu học, Đại học sư phạm tiểu học. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 17/11/2019.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa điện tử

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok