Trong tỉnh

Thanh Hóa: Thành lập Ban Chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép

Trước tình trạng khai thác vàng trái phép khu vực Bãi Kịt, xã Lũng Cao,huyện Bá Thước (Thanh Hóa), ngày 29/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép.

Cụ thể tại Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 29/5 của Chủ tịch UBND tỉnh nêu: Thành lập Ban Chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Bá Thước (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông có tên sau: Ông Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Trưởng ban; Ông Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó trưởng ban; Ông Ngọ Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước - Phó trưởng ban; Ông Phạm Văn Hoành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên; Ông Lê Đức Thuận, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên; Ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên; Ông Lê Văn Xiêm, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh - Ủy viên; Ông Lê Đình Phương, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép tại huyện Bá Thước của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bá Thước, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, xây dựng phương án, tổ chức lực lượng xử lý theo quy định các hang, hầm nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác vàng trái phép, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hậu cần, y tế để xử lý các hoạt động khai thác vàng trái phép; quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Bá Thước; Tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép về UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện trường khu vực khai thác vàng trái phép Bãi Kịt, xã Lũng Cao,huyện Bá Thước (Thanh Hóa) các đối tượng để lại.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công; Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo được phép huy động cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ; Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các Phó trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

Tác giả: Duy Thịnh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

  Từ khóa: khai thác vàng , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok