Trong tỉnh

Thanh Hoá phát động hỗ trợ xây dựng 5.000 nhà ở cho hộ nghèo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Mục tiêu phấn đấu, từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Kinh phí để thực hiện mục tiêu được huy động từ các nguồn lực xã hội, cùng với nguồn lực của Nhà nước. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái", chung tay, góp sức giúp đỡ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở sớm có nhà ở ổn định, an toàn. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, bà con trong dòng họ chủ động chuẩn bị mặt bằng, tham gia đóng góp nhân lực, ngày công, huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tới thăm hỏi những hộ dân được cấp đất làm nhà theo Chường trình cấp đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở để đưa đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống

Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn ủng hộ, tài trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật, huy động cao nhất mọi nguồn lực từ xã hội để hoàn thành mục tiêu của Cuộc vận động trong thời gian sớm nhất.

Việc phân bổ, sử dụng các nguồn hỗ trợ phải kịp thời, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng quy định, theo nguyên tắc: Nguồn huy động được ở cấp tỉnh ưu tiên phân bổ đề hỗ trợ cho các huyện miền núi còn nhiều số hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà ở;

Nguồn huy động được ở cấp huyện, cấp xã thì hỗ trợ cho đối tượng thuộc huyện, xã đó là chính, đồng thời có sự điều tiết hợp lý từ địa phương có thuận lợi, huy động được nhiều nguồn lực, còn ít nhà ở tạm bợ, dột nát sang cho địa phương khó khăn trong huy động nguồn lực, còn nhiều số lượng nhà ở cần hỗ trợ; khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố miền xuôi hỗ trợ cho các huyện miền núi.

Các địa phương có trách nhiệm điều tra, rà soát, báo cáo số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn cần được hỗ trợ từ Cuộc vận động, bảo đảm đúng đối tượng. Việc bình xét đối tượng phải được thực hiện công khai, dân chủ.

Những năm qua tỉnh Thanh Hoá thực hiện có hiệu quả chủ trương cấp đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở để đưa đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống. Ảnh: Một góc Khu tái định cư cho đồng bào sinh sống trên sông ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa.

Cuộc vận động góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn và tính nhân văn sâu sắc, là việc làm thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong năm 2024, năm 2025; lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động là một trong những nội dung đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua hằng năm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Trong những năm qua, công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện, được các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm đồng tình hưởng ứng, ủng hộ.

Đặc biệt là kết quả thực hiện chủ trương cấp đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở để đưa đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống. Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng nghìn hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở bảo đảm an toàn, ổn định đề “an cư, lạc nghiệp”.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: vov.vn

  Từ khóa: xây nhà , hộ nghèo , thanh hoá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok