Trong tỉnh

Thanh Hóa đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP

6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước.

Ngày 8/7, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 20 thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa tiếp tục ổn định và phát triển với 8 nhóm kết quả nổi bật, góp phần đưa tỉnh này bứt tốc, tăng trưởng kinh tế bền vững, hiện thực hóa nhiều mục tiêu quan trọng.

HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 20

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước, trong đó nhiều lĩnh vực tăng trưởng ổn định và có bước bứt phá.

Cụ thể, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,9% (công nghiệp 21,1%; xây dựng 8,6%); dịch vụ tăng 7,2%; thuế sản phẩm tăng 3,6%...

Trong 6 tháng đầu năm, có thêm 4 xã nông thôn mới, 13 xã nông thôn mới nâng cao và 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 34 sản phẩm OCOP.

Sản xuất công nghiệp mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng vẫn phát triển mạnh; tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 21,1%

Một số ngành, lĩnh vực tăng cao như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 94.392 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tổng lượng khách du lịch 6 tháng ước đạt 9,78 triệu lượt, bằng 70,9% kế hoạch, tăng 16,1% (trong đó khách quốc tế 261 nghìn lượt, tăng 21,3%); tổng thu du lịch bằng 61,3% kế hoạch, tăng 30,2%.

Doanh thu vận tải bằng 48,5% kế hoạch, tăng 13,8%. Doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông bằng 50,6% kế hoạch, tăng 16,7%.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm của Thanh Hóa đạt 29.670 tỷ đồng, Trong đó, thu nội địa đạt 18.404 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 11.267 tỷ đồng.

Thanh Hóa cũng là tỉnh đã thu hút được 71 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 15 dự án FDI), tăng 91,9% về số dự án và 22,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm bằng 48,8% kế hoạch, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Thành lập mới hơn 1.600 doanh nghiệp, đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nêu một số hạn chế còn tồn tại như tốc độ tăng trưởng tín dụng còn chậm, một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm, số doanh nghiệp giải thể tăng 34,5%.

Chưa thu hút được nhiều dự án tại khu vực miền núi, trong khi đó tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án xử lý chất thải rắn chậm triển khai...

“Mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm là 11% trở lên, thì tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2024 phải đạt 10,6% trở lên. Trong sáu tháng cuối năm, Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 20.275 tỷ đồng trở lên”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp và một số báo cáo quan trọng khác.

Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 16 nghị quyết, trong đó có 06 nghị quyết quy phạm pháp luật; 03 nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển, phân bổ vốn, thu, chi ngân sách nhà nước; 03 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án và 04 nghị quyết về các nội dung quan trọng khác.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Chương trình giám sát năm 2025 và thực hiện giám sát tại kỳ họp thông qua việc xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá”; báo cáo giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp. Đồng thời, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên của UBND tỉnh về 02 nhóm vấn đề, đó là: Việc quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả tài sản công dôi dư, nhất là trong xử lý tài sản công là các cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập thôn, xã, các đơn vị sự nghiệp công lập và vấn đề hiệu quả, tính thiết thực của các đề tài, đề án, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Tác giả: Lương Diễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok