Trong tỉnh

Thanh Hóa: Dự kiến đầu tư gần 160.000 tỷ đồng để phát triển đô thị

Theo kế hoạch vừa được ban hành, nhu cầu vốn đầu tư Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 sẽ cần khoảng gần 160.000 tỷ đồng nhằm xây dựng thành phố này trở thành thành phố đáng sống.

Chương trình sẽ xây dựng TP. Thanh Hóa thành 12 khu vực đô thị với các chức năng riêng biệt.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Theo đó, phạm vi lập Chương trình bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa và toàn bộ địa giới hành chính huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu của Chương trình nhằm phát triển đô thị Thanh Hóa (bao gồm thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn), hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I. Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn hàng năm, 5 năm phù hợp quy hoạch chung đô thị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, dự kiến nhu cầu vốn đầu tư khoảng 158.831,57 tỷ đồng, trong đó đến năm 2025 là 40.892,57 tỷ đồng; giai đoạn từ năm 2026 - 2030 là 51.636,5 tỷ đồng; giai đoạn từ năm 2031 - 2040 là 66.302,5 tỷ đồng.

Về phát triển địa giới hành chính, trước năm 2025 sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, mở rộng khu vực nội thành, thành lập thêm 7 phường mới trên cơ sở nguyên trạng các xã, thị trấn, cụ thể: Khu vực nội thành gồm 30 phường hiện nay của thành phố Thanh Hóa và thành lập thêm 7 phường mới, gồm Hoằng Quang, Hoằng Đại, Rừng Thông, Đông Tiến, Đông Khê, Đông Thịnh, Đông Văn trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính các xã, thị trấn.

Khu vực ngoại thành gồm 11 xã, Thiệu Vân, Đông Vinh, Đông Thanh, Đông Hoàng, Đông Ninh, Đông Minh, Đông Hòa, Đông Yên, Đông Phú, Đông Quang, Đông Nam. Đến năm 2030 và giai đoạn 2040 tiếp tục triển khai xây dựng mở rộng khu vực nội thành, triển khai rà soát, đánh giá các khu vực có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thành lập phường thuộc thành phố.

Đối với chương trình, dự án đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng ưu tiên và kiến trúc cảnh quan đô thị đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị gồm đường vành đai phía Tây, huyện Đông Sơn dài 21 km; đường giao thông từ xã Đông Ninh huyện Đông Sơn đi xã Thiệu Trung huyện Thiệu Hóa dài khoảng 4,1 km; đường từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây tại xã Đông Quang dài khoảng 4,1 km...

Đại lộ Nam Sông Mã giai đoạn 2 dài khoảng 15,5 km; đại lộ Bắc Sông Mã từ QL1A đến đường bộ ven biển dài 14 km; xây dựng mới khoảng 105,67 km đường chính trên địa bàn toàn đô thị theo quy hoạch chung đô thị được phê duyệt.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ xây dựng TP. Thanh Hóa thành 12 khu vực đô thị với các chức năng riêng biệt bao gồm các chức năng là lõi trung tâm thành phố hiện hữu gắn với trung tâm hành chính chính trị, kinh tế, văn hóa hiện nay của tỉnh; khu vực đô thị mới phía Đông lõi trung tâm hiện hữu,gắn với trung tâm hành chính chính trị, văn hóa, thể thao và dịch vụ thương mạicủa thành phố,…

Ngoài ra, theo quyết định Thanh Hóa xây dựng công viên văn hóa Xứ Thanh diện tích 31,5 ha; xây dựng công viên phía Đông Nam thành phố diện tích 70 ha. Chương trình cũng đề ra mục tiêu quy hoạch chi tiết định hướng một số khu vực đô thị, khu chức năng đô thị, khu đô thị mới theo hướng đô thị xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh.

Đồng thời, huy động, thu hút, kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện hiệu quả từng bước quy hoạch các dự án khu đô thị, khu chức năng đô thị theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh, triển khai thiết kế và xây dựng công trình theo tiêu chí công trình xanh và có cơ chế chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư triển khai các dự án theo mô hình này.

Phát triển bền vững với tổ chức không gian các hoạt động kinh tế, xã hội phù hợp; cơ bản hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng đảm bảo kết nối thuận tiện với các vùng, lãnh thổ trong cả nước và quốc tế; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, bền vững về môi trường sinh thái; quốc phòng an ninh được bảo đảm. Biến đô thi Thanh Hóa thành thành phố đáng sống.

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tới cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp và nông nghiệp theo hướng hình thành trên cơ sở công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn cùng với sự phát triển mạnh của khu vực dịch vụ với các ngành lĩnh vực dịch vụ tạo ra nhiều giá trị gia tăng, đặc biệt là dịch vụ thương mại, du lịch. Mở rộng, phát triển các loại hình công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường, tạo ra giá trị lớn. Hoàn thiện khu Trung tâm tiếp vận, kho tàng, bến bãi (Logistic), đô thị nhà ở xã hội phục vụ công nhân.

Tác giả: Lê Doãn Tài

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok